Công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Phát triển Kinh tế và Văn hóa ASEAN

Hoàng Phúc Cập nhật |(26/12/2021, 11:44, pm)


Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối để hội nhập nền văn hoá của Việt Nam với các nước trong khu vực.

Ngày 26/12 tại khách sạn Continental (quận 1, TP HCM), Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam - ASEAN - cơ quan của Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Phát triển Kinh tế và Văn hoá ASEAN.

Trung tâm được thành lập với mục tiêu trở thành cầu nối vững chắc để thực hiện các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ thành lập Trung tâm Phát triển Kinh tế và Văn hóa ASEAN, ông Nguyễn Bá Cường giữ chức vụ Chủ tịch sáng lập, Giám đốc Trung tâm. Bà Lê Thị Thùy Anh (Hoa hậu Amy Lê Anh) giữ chức vụ Phó Chủ tịch sáng lập, Phó Giám đốc Thường trực. Ông Huỳnh Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Chuyên môn, Bà Ngô Thị Bích Hạnh và ông Ngô Dương Hoàng Thao đồng giữ chức vụ Cố vấn Ngoại giao cấp cao.

Công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Phát triển Kinh tế và Văn hóa ASEAN - Ảnh 1.

Toàn cảnh sự kiện

Phạm vi hoạt động của Trung tâm bao gồm tổ chức các sự kiện kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia khu vực Đông Nam Á và quốc tế, quảng bá văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động nghệ thuật (điện ảnh, âm nhạc, hội họa…), bám sát chủ trương nền công nghiệp văn hóa của Việt Nam và khu vực, thông qua các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và tổ chức các chương trình, sự kiện giao lưu văn hóa trong và ngoài nước.

Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, định hướng năm 2022 ngay sau khi được thành lập, Trung tâm Phát triển Văn hóa và Kinh tế ASEAN sẽ tập trung sản xuất các tác phẩm điện ảnh, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật với quy mô lớn.

Công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Phát triển Kinh tế và Văn hóa ASEAN - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Bá Cường - Chủ tịch sáng lập, Giám đốc Trung tâm

Trung tâm Phát triển Kinh tế và Văn hoá ASEAN được thành lập dựa trên nền tảng "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn" - đúng như tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trực tuyến hồi tháng 11.

Link gốc: