// Sao Việt TV

Tư vấn pháp lý trong ngành làm đẹp thẩm mỹ

Sáng 6/6 tại Học viện tư pháp (Bộ Tư pháp), Trung tâm nghiên cứu pháp luật và công tác xã hội toàn cầu đã phối hợp với Liên chi hội doanh nhân làm đẹp Việt Nam (VBBC), Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Hội Thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức chương trình chia sẻ kiến thức về pháp lý trong lĩnh vực làm đẹp.

Nguyễn Hạnh Cập nhật|(09/06/2023, 01:16, pm)