// Sao Việt TV

Phụ nữ hiện đại - Thành công từ sự phát triển cộng đồng

Bản lĩnh và đầy quyết tâm, người phụ nữ hiện đại ngày nay đã dần khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong nhiều lĩnh vực đối với sự phát triển của xã hội. Họ là những doanh nhân tài năng, thành đạt, không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho cộng đồng và họ là người phụ nữ đảm đang, chu toàn chuyện gia đình, con cái.

Hoàng Phúc Cập nhật|(12/07/2021, 11:04, pm)