// Sao Việt TV

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia - Đại hội Công nghiệp thẩm mỹ Quốc gia lần thứ nhất

Ngày 18/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia: Đại hội công nghiệp thẩm mỹ quốc gia lần thứ nhất.

Nguyễn Hạnh Cập nhật|(16/04/2023, 03:08, pm)