// Sao Việt TV

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lưu Văn Thanh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã biểu quyết và quyết định thi hành kỷ luật ông Lưu Văn Thanh bằng hình thức: cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 17.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước công bố quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Lưu Văn Thanh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND H.Hớn Quản, Bình Phước.

Hoàng Phúc Cập nhật|(18/04/2020, 12:21, pm)