Ngày 25 tháng 01 năm 2022

CHỦ ĐỀ: virus coronan

Chốt cách ly hơn 10.000 người dân xã Sơn Lôi hoạt động như thế nào?
Hơn 10.000 người dân xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) sẽ được cách ly hoàn toàn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch virus corona. Theo đó, chỉ những người đang thi hành công vụ mới được phép ra, vào.