Ngày 25 tháng 01 năm 2022

CHỦ ĐỀ: Quang rambo

Huấn “hoa hồng” bị phát hiện dương tính với ma tuý
Qua kiểm tra nhanh các đối tượng trong tụ điểm ăn chơi, lực lượng chức năng xác định Huấn “hoa hồng” dương tính với ma tuý.