Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối để hội nhập nền văn hoá của Việt Nam với các nước trong khu vực.
Trang chủ/Văn Hóa