Nhiều sai phạm về mua vật tư y tế, kit test tại 8 bệnh viện ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc Cập nhật |(01/05/2022, 12:10, am)

Tin từ: #Thanh Hoá
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ nhiều sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test xét nghiệm Covid-19 tại 8 bệnh viện trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận thanh tra 8 bệnh viện trên địa bàn tỉnh liên quan tới việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm phòng, chống Covid-19 cơ bản đảm bảo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Qua thanh tra phát hiện 54 gói thầu có sai phạm về trình tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm. Tuy nhiên, các hạn chế khuyết điểm không gây hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh viện huyện Hà Trung, một trong 8 đơn vị sai phạm được thanh tra tỉnh chỉ ra

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị theo kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ rõ những khuyết điểm cụ thể như: Các đơn vị được thanh tra chưa xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế, các loại trang phục phòng chống dịch, test nhanh, xét nghiệm RT-PCR phục vụ công tác phòng chống dịch ngay từ đầu năm cũng như xây dựng kế hoạch mua sắm cho từng tháng, từng quý.

Trong việc tổ chức đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện Nghi Sơn, Bệnh viện Hà Trung, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản chưa công khai đầy đủ kết quả chỉ định thầu theo quy định.

Tại Bệnh viện Hà Trung phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ là không đúng với quy định.

Kết quả thanh tra cho thấy, tại 7/8 bệnh viện được thanh tra thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế.

Cụ thể, tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa thu vượt 44.664.150 đồng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung hơn 1,5 tỷ đồng,  Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn gần 4,3 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc 316 triệu đồng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hơn 710 triệu đồng, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hơn 183 triệu đồng và Bệnh viện Bỉm Sơn hơn 489 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân của việc thu vượt là do theo hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa tại khoản 2.1 văn bản số 3036/SYT-KHTC ngày 22/7/2021 về hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-Cov-2 đã ghi “Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công, phần đồng chi trả nếu có... Các chi phí nêu trên do các cơ sở y tế tự đảm bảo”.

Link gốc: