Nữ quái trộm sạch quà hỗ trợ người nghèo mùa dịch Covid-19 ở Hà Nội

Hoàng Phúc Cập nhật |(18/04/2020, 08:51, pm)


Nữ quái trộm sạch quà hỗ trợ người nghèo mùa dịch Covid-19 ở Hà Nội Những phần quà từ thiện hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 để trên bàn ở vỉa hè phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) bị người phụ nữ cầm bịch nilon lớn đến trộm sạch trong chớp mắt.