Bản tin cập nhật COVID-19: Phát hiện nhiều triệu chứng mới nhiễm bệnh COVID-19

Hoàng Phúc Cập nhật |(18/04/2020, 09:18, am)


Bản tin cập nhật COVID-19 ngày 17-4: Tổng thống Donald Trump cho rằng các lãnh đạo thế giới đã không được thông tin đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của Covid-19; Giới khoa học đã tìm ra nhiều triệu chứng mới của bệnh như: mất khứu giác, vị giác.